Informatie voor onze nederlandse patienten

Bent u verzekerd bij een nederlandse zorgvezekeraar?

Dan kunnen wij uw behandeling afrekenen volgens de Nederlandse tandartstarieven. Wij sturen de rekening NIET rechtstreeks naar uw zorgvezekeraar, maar rekenen deze direct af met de patient. Patienten blijven zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de rekening(en). Bij het te laat betalen van de rekening zijn de daaroverheen komende incasokosten voor rekening van de patient.  Verandering in adres of zorgverzekeraar dient u ten alle tijden aan ons door te geven.

Tandartstarieven 2020

De tandartstarieven worden jaarlijks vastgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteiten (Nza). Hier vindt u een overzicht van de actuele tarieven van de meest voorkomende tandheelkundige behandelingen. Voor de volledige lijst van alle kosten verwijzen wij u door naar de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Begroting op maat

Wanneer een behandling meer dan 150,- Euro kost ontvangt u voorafgaand aan de behndeling een begroting van ons. Zo heeft u vooraf inzicht in de te verwachten kosten. Een begroting is twee maanden geldig en altijd onder voorbehoud. Afhankelijk van de behandling en het techniekwerk kunnen de kosten hoger of lager uitvallen. De behandeling wordt gestart nadat u de begroting voor akkoord heeft ondertekend.

KLACHTENREGELING

We vinden het belangrijk om u de best mogelijke tandheelkundige zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Het is ons streven om alle klachten in goed overleg met u en naar tevredenheid op te lossen. Tevens kunt u HIER lezen welke stappen u als patiënt kunt nemen als u een klacht heeft (klachtenregeling).

TANDARTSVERZEKERING

Om te weten of een tandartsbehandeling wordt vergoed kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Dit verschilt namelijk per polis en behandeling. Kijk daarom voordat u een nieuwe zorgverzekering afsluit naar uw persoonlijke situatie. Zo kunt u bepalen of de zorgverzekering past bij uw eigen wensen en behoefte.

Mijn BIG-Nummer

69921757102